Matthias Hansen House

The Matthias Hansen House (Danish: Matthias Hansens Gård), formerly also known as the Schoustrup House (English: Schoustrups Gård, is a Renaissance-style townhouse on Amagertorv (No. 6) in central Copenhagen, Denmark. Built in 1616, it is one of few buildings of its kind which has survived the Copenhagen Fires of 1728 and 1795. The building is now home to a flagship store for the Royal Copenhagen porcelain factory.[1][2]

Matthias Hansen House
Mathias Hansens Gård
Matthias Hansen House at Amagertorv
General information
Architectural styleRenaissance
LocationAmagertorv, Copenhagen
CountryDenmark
Coordinates55°40′44.17″N 12°34′44.56″E
Completed1616
Design and construction
ArchitectUnknown

History

The house was built in 1616 for Matthias Hansen, who was a member of the city council and later served as mayor of Copenhagen from 1622 until his death in 1626. Hansen's daughter, Kirsten Madsdatter, who was one of Christian IV's mistresses and mother of Christian Ulrik Gyldenløve. Later residents include the composer Emil Hartmann, who lived there first in 1846 and again in 1852.[3]

The insurance company Hafnia acquired the building in 1872 and made it their headquarters. The architect Hans Jørgen Holm refurbished the building in 1898 and a café designed by Thorvald Bindesbøll opened in the ground floor the following year. In 1912, Hafnia relocated to a new building on the corner of Holmens Kanal and Holbergsgade in Gammelholm. The building on Amagertorv was then taken over by the porcelain manufacture Aluminia which was merged with Royal Copenhagen in 1962.[3]

Architecture

The building consists of three storeys and a cellar and stands in blank red brick with sandstone decorations. The facade is six bays wide and topped by a double Dutch gable. The gateway opens to a courtyard space which affords access to a rear wing and a connecting wing.The octagonal staircase tower in the courtyard is a reconstruction of a staircase tower which was demolished in 1731.[3]

List of owners

 • 1616-1628: Matthias Hansen
 • 1628-ca. 1660: Ingeborg Leiel Frederiksdatter (enke)
 • ca. 1660-1663: Hans Matthiassen Mechlenburg (søn)
 • 1663-1666: Margrethe Rosenmeyer Henriksdatter (enke)
 • 1666-1670: Ingeborg Margrethe Mechlenburg, gift med kgl. kommissarius Frants Müller til Gundetved, som via ægteskabet bliver ejer
 • 1670-1677: Diderik Schult, gehejmeråd, oversekrektær i Danske Kancelli mm.
 • 1677-1677: Gerhard Schrøder, søstersøn af Peder Schumacher Griffenfelds moder
 • 1677-1693: Marie Fuiren, enke efter ærkebiskop Hans Svane
 • 1693-ukendt: Anne Margrethe Svane (datter), enke efter kancelliråd og stadsfysikus Jens Foss (død 1687), og Søster Svane (datter), enke efter biskop Hans Bagger
 • ukendt-1727: Johan Sohl, vinhandler, en af Stadens 32 mænd, omtalt i Ludvig Holbergs komedie Den vægelsindede. Han var gift med en søster til den nedenfor nævnte Johan Henrik Syling og er formodentlig død 1727, i hvilket år gården er blevet solgt til
 • 1727-ukendt: Andreas Matthiesen og med-interessenter.
 • ukendt-1731: Johan Henrik Syling, kommerceråd, svoger til Johan Sohl. Ved samme lejlighed har formodentlig bortsalget af en haveplads, der hørte til gårdens grund, fundet sted i januar 1728. Gården blev allerede 1731 som det synes efter fordring fra en panthaver Andreas Brun atter solgt
 • 1731-1738: Otto von Blome, gehejmeråd
 • 1738-1740: Anna Sophie Schack, enkegrevinde
 • 1740-1752: Gregorius Klauman, justitsråd og bank-kommissarius mm., senere etatsråd
 • 1752-1762: Knud Gregorius de Klauman, borgmester mm. (søn)
 • 1762-1763: Ulrikke Sophie de Klauman (enke)
 • 1763-1795: Christian Hansen, grosserer, en af Stadens 32 mænd
 • 1795-1814: Jens Schoustrup, grosserer
 • 1814-1818: Peter Schoustrup, grosserer, og Johan Henrik Schoustrup, urtekræmmer (sønner)
 • 1818-1844: Johan Henrik Schoustrup
 • 1844-1872: Peter Jacob Schoustrup, grosserer og eddikebrygger (søn)[4]
 • 1872-1912: Forsikringsselskabet Hafnia
 • 1912-1997: Den kongelige Porcelainsfabrik, nu Royal Copenhagen
 • 1997-nu: Royal Scandinavia

References

 1. Sommer, A.L. (2009). Den danske arkitektur (in Danish). Gyldendal. p. 143. ISBN 978-87-02-05401-9. Retrieved 3 March 2018.
 2. Tönnesen, A. (1979). 233 danske borgerhuse (in Danish). Gyldendal. p. 13. ISBN 978-87-01-54131-2. Retrieved 3 March 2018.
 3. "Amagertorv 6". indenforvoldene.dk. Retrieved 7 March 2013.
 4. Fra 1616 til 1852 er ejerlisten baseret på: "Den Becherske og den Schoustrupske Gaard i Kjøbenhavn: Et Bidrag til Stadens Huuseiendoms- og Bygningshistorie", Nyt historisk Tidsskrift, bind 5 (1854). Online hos Google Books
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.