List of rivers of Sweden

This is a list of the rivers of Sweden.

Baltic Sea

From south to north

Bothnian Sea

Bothnian Bay

Kattegat

A-Z

A-Z of Swedish rivers. The lengths in miles are also given:

River
Length
(in miles)
Aapuajoki20
Aareajoki40
Aavajoki25
Ääverijoki20
Abmoälven80
Abramsån45
Åbybäcken18
Åbyån20
Åbyån35
Åbyälven170
Ackan15
Acksjöån65
Acksjöälven100
Adakbäcken15
Ådalsån
Afsan45
Aggbäcken10
Åggojåhka30
Åggojåhkå15
Åhedån20
Ahmajoki12
Äihämäjoki50
Äijäjoki25
Ainattijoki40
Ainettijoki30
Airijoki13
Äivisjukke17
Akajoki20
Äkäsjoki60
Åkerbäcken20
Åkersström40
Åkerån50
Akkajoki40
Aksijoki25
Alån85
Älandsån20
Alanen Kihlankijoki30
Albäcken15
Ålbäcken14
Ålboån20
Åldamsbäcken11
Alderängesån
Älgabäcken12
Älgsjöbäcken11
Älgåbäcken11
Älgån20
Älgån10
Älgängsån25
Ålhultsån25
Ålhusån16
Aliseatnu
Ålkärrsbäcken10
Ållajåhka20
Ällan30
Ällingån25
Ållojåhkå15
Aloppebäcken16
Allmosälven15
Allmänningsån20
Allvarsån30
Allån18
Almaån65
Alman20
Älmån15
Aloppan40
Ålsån70
Alskabäcken25
Alslövsån20
Alsterälven50
Alsterån125
Alsån50
Ältaån2
Alterälven80
Alträskbäcken17
Alträskån20
Åman95
Ämån60
Åmålsån35
Ammerån200
Amsån20
Ämtan14
Ämtån6
Ämtenån5
Anabäcken20
Anderstorpaån40
Andån20
Ängaån20
Ängån20
Angelån15
Ängerån45
Ångermanälven460
Ängesbäcken17
Ängesån205
Ångsjöån17
Angsjöbäcken
Angstabäcken13
Anjeströmmen50
Anneforsån35
Anråsån
Anråsälven25
Ansjöån30
Anstaån20
Ansättån20
Anån30
Aplungsälven15
Applerumsån35
Appokälven70
Äran40
Arån35
Årängsån30
Arbogaån160
Årbolsälven25
Armasjoki70
Armsjöbäcken25
Årosälven95
Arpatsbäcken30
Årrejåhkå13
Arrojoki40
Arvattsån20
Arvån40
Åsakabäcken13
Åsarpsån30
Åsbobergsbäcken17
Åsboån30
Åsebyälven20
Åsjöälven10
Äsjöån6
Äskan10
Aspan20
Aspån20
Äspebäcken18
Ässan20
Ässingån55
Assman60
Åtjärnsbäcken20
Åtorpsån20
Ätran240
Avansbäcken20
Avasjöbäcken16
Averstadån16
Avgurjohka
Ävjan8
Avströmmen8
Axån6
Äxingsån17
Backeån10
Badaälven50
Badebodaån70
Baksjöbäcken20
Baksjöån7
Bakvattsån20
Bakälven13
Balån30
Banafjälsån14
Bankeån10
Barlindshultsälven10
Bastanbäcken16
Basthöjdsälven14
Bastuån
Bastån13
Beivurbäcken17
Belån12
Bensjöån9
Bergshamraån25
Bergshyttån14
Bergsjöån
Bergsmannijoki25
Bergvallsån
Bergvattenån80
Bergån
Betsarnbäcken9
Bieljaurjåkka50
Biellojukke35
Billan30
Billingsån8
Billstaån45
Billån16
Biskopsån8
Bivarödsån50
Bjorvasseln20
Bjurbäcken20
Bjurbäcken8
Bjurbäcken9
Bjurbäcken17
Bjurbäcken55
Bjurbäcken14
Bjurforsbäcken17
Bjurvallabäcken20
Bjurån (Västerbotten)30
Bjurån (Norrbotten)40
Bjurånaälven8
Bjurälven
Bjällstaån14
Bjärkabäcken20
Bjärkeån14
Bjässjöån16
Björka älv40
Björkeån11
Björkeån40
Björklingeån40
Björkselbäcken18
Björträskbäcken13
Björkvattsån18
Björkån19
Björkån50
Björkån15
Björna-Lillån
Björnsjöån14
Björnån
Björsjöån13
Björvasslan10
Blackälven115
Blankan17
Bleckåsån25
Blekhemsån14
Bliksån13
Blommaälven20
Blåkullån
Blåkölsbäcken15
Blädjan40
Bocksbäcken14
Bockträskbäcken20
Bodabäcken30
Bodanäsån18
Bodaån20
Bodaån15
Bodaälven20
Bodbäcken25
Bodeleån9
Bodsjöbyån25
Bodträskån90
Bodvillån11
Bodån55
Bogerudsälven8
Bokvarnsån55
Bolanders bäck21
Bollstaån30
Bolmån155
Bolån12
Bomsjöbäcken17
Borgan30
Borgforsälven60
Borgvikeälven65
Borrsjöån40
Borrälven10
Bortaälven20
Borån11
Bossån15
Bosån12
Botorpsströmmen75
Botvasslan9
Brattaälv14
Bratteforsån25
Brattforsbäcken17
Brattorpsån11
Braxenån14
Braån30
Bredshultån20
Bredsjöbäclen15
Bredsjöån18
Bredsjöälven14
Bredträskbäcken20
Bredträskbäcken11
Bredträskbäcken30
Bredvallen8
Bredån6
Brehungån15
Brinnsjöån8
Brobybäcken18
Bronaån20
Brossån9
Broströmmen45
Broån20
Broälven11
Bruatorpsån40
Brubäcken18
Bruksån14
Bruksån30
Brunnan
Brunnvasselån20
Bruokejukke9
Bråboån11
Brånsån25
Bråån50
Bräkneån85
Brändån20
Brändängesbäcken25
Brännbäcken11
Bränningeån15
Brännälven30
Brömsebäck20
Bröttjärnaån9
Bubergsån15
Bulsjöån45
Bultbäcken12
Bunnran
Buran18
Bureälven115
Burån13
Buskån11
Buvattsälven15
Byaån8
Bynoret20
Byrströmmen6
Bysjöån8
Byskeälven230
Byssjan30
Byvattenån15
Byxsjöbäcken11
Byån13
Byälven190
Bålbäcken11
Bålsjöån10
Bångå14
Båthusbäcken14
Båtsabäcken20
Båtsaströmmen25
Bäckebrobäcken14
Bäcksälsvallen8
Bäckån30
Bäljane å35
Bäljane å13
Bällstaån
Bälöbäcken12
Bärfendalsälven14
Bärmsjöån8
Bärreksån10
Bäsebäck11
Bäskån55
Bäverbäcken25
Bäverbäcken12
Bäverån20
Bäverån30
Bäveån45
Bölesån12
Bölsmanån14
Bönälven95
Bötån12
Böan23
Daddån20
Daikanbäcken25
Daimaån25
Dainabäcken17
Dalaån19
Dalbergsån110
Dalkarlssjöbäcken12
Dalkarlså å45
Dalköpingeån15
Dalsån40
Dalsälven20
Dalån17
Dalälven540
Dammån85
Darnekenjukke20
Darrhaädno
Datiksjöbäcken20
Degerbäcken10
Degernäsbäcken
Degerträskån30
Dellikälven70
Delångersån155
Dergabäcken50
Djupbäcken10
Djupbäcken17
Djupå17
Djupån20
Djuran20
Djurgårdsbrunnskanalen1
Djurlångsån14
Djursdalaån10
Djurån20
Dockasälven20
Dockstaån25
Dofsan25
Dohnaforsån18
Domneån25
Drafsån25
Dragasjöbäcken11
Draggån30
Drevja50
Drillaån25
Driveån20
Drombäcken11
Dryllån
Dunkehallaån14
Dunsjöån15
Dybäcksån20
Dyltaån105
Dynestadsån18
Dypån12
Dyrasbäcken16
Dyrån
Dysjöån30
Dysån40
Dysån16
Dyvelan
Dyverån
Dyvran
Dåasån30
Dälpan17
Dänningen12
Dävelsbäcken13
Dövlaån15
Döderhultsbäcken16
Eckarån15
Edbäcken20
Edenbergaån20
Edslan30
Edsmyrån11
Edstabäcken11
Edsån70
Edsån40
Egnaredsån
Ekaån16
Ekorrbäcken20
Ekorrån11
Eksjöbäcken11
Eksågsån20
Ekån18
Elingeån8
Elmabäcken12
Emmaån60
Emmesån12
Emån230
Enan60
Enan30
Enarenån8
Enköpingsån25
Enningdalsälven90
Enskälan16
Enstabäcken20
Enån17
Enån25
Enångersån25
Eriksdalsälven50
Ertsjärvån15
Esmebäcken14
Fadabäcken14
Fageredsån25
Fagerekeån18
Faluån50
Fanbyån50
Fangan30
Farestaån
Farstorpsån20
Faxbrynnen
Faxälven400
Feman35
Femtingaån12
Fenningsån
Fettjeån
Fianbäcken18
Fiellarjukke15
Fifallaån7
Fillingerumeån25
Fimtaån
Finnbobäcken17
Finnforsån35
Finnmorbäcken11
Finnsjöån20
Finnträskån20
Finnån9
Finnån30
Finnälven6
Fisklösån25
Fiskonbäcken25
Fiskviks kanal15
Fiskån
Fitunaån18
Fjällbäcken10
Fjällsjöälven260
Fjälltjärnån14
Fjälån30
Fjärlövsån16
Fjätan95
Flarkbäcken20
Flarkån35
Flarkån105
Flasabäcken20
Flatsbäcken12
Flena30
Flenaån14
Flian75
Flins bäck20
Flisbäcken25
Florån25
Flysån20
Flyttjeån
Flyälven10
Flåsjöån80
Flärkån85
Fläsebäcken14
Flögan18
Forsaån20
Forsaån25
Forshällaån
Forsmarksån55
Forsnäsån25
Forsträskbäcken11
Forsviksån13
Forsån20
Forsån25
Forteälven
Foskan30
Foskvattsån30
Fredskogsån14
Fremsbäcken15
Friaån30
Fräkentorpsån11
Fräkenträskbäcken20
Fröjadalsbäcken18
Frösteboån45
Fröstån20
Frösvidalsån
Fuan40
Fulan80
Funnan17
Furuhultsån30
Fuån20
Fyleån9
Fylleån65
Fyrisån95
Fyrån35
Fågelvattenån8
Fångån
Fårbäcken20
Fårnåsälven
Fårträskbäcken11
Fåssjöån20
Fäbodtjärnbäcken13
Fälarån8
Fällbäcken12
Fälpvattsån6
Fälån11
Fämtan50
Fänan17
Fänjaån9
Fänån9
Färbäcken10
Färgeån
Färgån30
Färlev älv10
Färsån15
Färvilsån
Fävikån
Försjöbäcken13
Föskeforsälven20
Gagnån14
Galasjöån30
Gallakbäcken20
Gallbäcken15
Gallån20
Galtströmmen16
Galvattsån20
Galån35
Gammalån20
Gammelstillaån20
Gammelån6
Gannan20
Gardsjöbäcken35
Gargån80
Garneälven20
Garphytteån20
Gavelhytteån60
Gavleån130
Gejmån40
Genevadån35
Geran
Gerisån7
Gerseboån10
Gerssjöbäcken14
Gesundaån7
Getabrobäcken12
Getaån13
Getbroån20
Getbroälven13
Getterån48
Getån20
Getån25
Gideälven240
Gilleran50
Gillån20
Gimmaån29
Gimån190
Ginsjöbäcken20
Gisselån13
Gisselåsån20
Gissjöån16
Gisslarboån45
Gissmansvattenån17
Gisterån25
Gitsån30
Gladbäcken11
Glasholmsån30
Glasälven45
Glimån13
Glitterån13
Glose å10
Glottrabäcken11
Glumman35
Glötan25
Gnarpsån40
Gnyltån16
Gnällbäcken13
Gonäsån17
Gopån
Gopalån13
Gothemån50
Graften12
Granan35
Grannebyån14
Gransjöån30
Granån25
Granån30
Granån20
Granån35
Granån40
Granån60
Granån20
Gravan30
Gravån13
Griffelån
Grimmavadet20
Grimsån
Grimån20
Grisbäcken16
Grissleån13
Gruckån30
Grunan9
Grundbäcken16
Grundträskbäcken20
Grundträskån25
Grundöjan30
Gryckån50
Gryssjögroven10
Gryssjöån
Grytgölsbäcken12
Grytsjöån13
Grytån16
Grytån8
Gryvlan25
Gråsjöån11
Gråskaån17
Gråtanån25
Gråvalsån
Gräddån9
Gräftån11
Grängsjöån20
Gräningsån16
Grässjöbäcken20
Grätnäsån20
Gröna45
Gröningsån30
Grönå20
Gröpplebäcken16
Gröppleån15
Grössjöån6
Grövlan50
Gullbäcken
Gullsjöälven18
Gullspångsälven250
Gullströmsån18
Gullträskbäcken30
Gulån25
Gundleboån10
Gunnaboån20
Gunnarbäcken50
Gunnarsån7
Gunnarvattsån36
Gunneboån25
Guortabäcken18
Gusemålabäcken15
Gussisjöån12
Gussvattenån8
Guttan40
Gysån40
Gyttjeån18
Gådaån12
Gådeån45
Gålarmoraån16
Gålösån15
Gårdaån18
Gårdsjöån
Gårdsåsälven13
Gårdvedaån65
Gåsån6
Gåsån11
Gåxsjönoret30
Gäddträskån30
Gänsån30
Gärdan25
Gärdsrudsbäcken14
Gärebäcken15
Gärsjöbäcken10
Gärssjöbäcken20
Gärån16
Gönan
Görjeån65
Görslövsån13
Göta älv750
Götån13
Habbestorpebäcken16
Haddängsån
Hagaån25
Hagbyån75
Haggeån30
Hagån
Hagälven18
Hajumsälven35
Hakerudsälven20
Hakån
Halgån55
Hallabäcken14
Hallstaån30
Halltorpsån50
Halån35
Hamborgsån7
Hammarskogsån20
Hammarsån
Hammelsströmmen20
Hamrångeån
Handsjöån12
Handölan50
Hanhijoki20
Harmångersån90
Harrbäcken12
Harrijåhka
Harrijoki16
Harrträskbäcken17
Harrån30
Harsjöbäcken30
Hartijoki20
Harundan15
Harån15
Hasselån11
Hassjöån6
Hasslan25
Hasslarpsån20
Hasslebäcken15
Hasslingsån35
Hattabäcken12
Hattsjöån25
Haukarjåhkå17
Havrabäcken15
Havsjöälven12
Havsvallen14
Havån16
Hedenlundaån50
Hedströmmen125
Hedån9
Hegelån
Helgaboån
Helge å200
Helgån13
Hemgravsån30
Hemlingsån50
Hemulån35
Henan20
Henarån
Henån25
Herrestorpeån9
Herteån25
Herängsån18
Hietasenjoki15
Himleån40
Hindabäcken25
Hinnan
Hinnsjöån25
Hian18
Hjorsetån15
Hjortsbergaån30
Hjoån15
Hjuksån45
Hjulån8
Hjåggbölebäcken20
Hjärtaredån30
Hoan80
Hobergsån14
Hogarälven15
Hokaån25
Holmabäcken18
Holmsbäcken9
Holmsjöbäcken20
Holmsundet20
Holmsvattsbäcken18
Holmsån20
Holmträskbäcken15
Holmträskbäcken32
Holmån14
Holtaneälven10
Holån
Horgeån14
Hornsjöbäcken13
Hornvallaån
Hornån17
Horrmundsvallen60
Hosjöån10
Hostån
Hovaån20
Hovermoån40
Hovgårdsån15
Hovmanneån6
Huftabäcken15
Huhtajoki20
Hulabäcken13
Hulan200
Hulekvillen12
Hultsjöån10
Hultån14
Humlebäcken17
Humpån25
Hundsjöån14
Hundsjöbäcken18
Hundån6
Husbyån65
Husån90
Huvudsjöbäcken30
Hyboån17
Hylteån16
Hynnan13
Hyttbäcken15
Hyttån17
Hyttälven14
Hagaån35
Hallborgsån25
Hågaån
Hålsaxabäcken13
Håmojåhka25
Hångelån
Hårkan180
Håvaån40
Häbbersbäcken25
Hädanbergsån35
Häggån50
Hälan50
Hällestadsån85
Hällingsån45
Hällsjöbäcken16
Hällsjöälven15
Hällån20
Hältorpsån15
Hämmensån17
Härjån100
Härån12
Hässjaån60
Hästgångsån14
Hästån6
Hättorpsån30
Hättvasselån9
Hättälven12
Höcklingsbäcken12
Högboån25
Högerumsån16
Högfjärdån14
Högforsån40
Högforsälven20
Högnäsån25
Högvadsån50
Höje å40
Hökesån20
Höksjöälven20
Hökvattsån25
Höljan35
Höljån17
Hörbyån
Hörlingeån30
Hörnån70
Hörtingerumsbäcken12
Höstån10
Höviksån11
Höörsån
Ickån35
Idbyån40
Idbäcken12
Idbäcken11
Idbäcken18
Idijoki50
Idvattenbäcken14
Idån
Igelälven25
Iittojoki18
Illån20
Imälven20
Indalsälven430
Indån18
Ingsån6
Insjöbäcken13
Inviksån25
Ireå17
Isalaån24
Isnäsström55
Isteån30
Isträskbäcken25
Isätrabäcken15
Ittetjuolmajåhkå17
Ivarsbyälven20
Jamtmyrån9
Jangsälven11
Jansabäcken17
Jansjönoret25
Jarenjåhka18
Jarrebäcken30
Jerisjoki40
Jietajoki40
Jonsbergsån30
Joranbäcken20
Jorälven17
Jostojoki18
Jovattsån40
Jugån14
Jukkasjoki30
Juksjaurbäcken21
Juktån150
Jularboån30
Juleströmmen
Jumkilsån40
Jungån35
Junojoki50
Junsterbäcken14
Juojoki20
Jussanjoki20
Juån30
Jädraån
Jällån12
Jämnån32
Jämtån22
Järilån45
Järkvisslebäcken15
Järperudsälven30
Järvbäcken15
Järån30
Järån10
Jättån25
Jävreån30
Jönsån10
Jörlovsälven20
Jössbäcken9
Kaarejoki25
Kaarnesjoki45
Kabusaån17
Kafjärdsgraven15
Kaipabäcken40
Kaitumjåhka20
Kaitumälven
Kajtasijoki14
Kakubölesån14
Kalixälven460
Kallbäcken9
Kallån
Kaltisbäcken20
Kamajåhkå50
Kangosjoki30
Kanijåhka18
Kannusjoki12
Kantsjöbäcken11
Karijoki20
Karlsbäcken25
Karlsforsälven55
Karsbäcken60
Karvsjöån7
Kasenbergsån15
Kaskasjåhkå20
Kassjöån20
Katebrobäcken15
Kattebäck13
Kattån35
Kaunisjoki70
Kavleån20
Kaxån
Kedjan25
Kelojoki30
Kenttäjoki17
Keräsjoki65
Kesasjoki20
Kesjöån9
Kesuån
Kettilsjöån
Keupån18
Kilan70
Kilaån60
Kilaälven13
Kilbergsån
Kilingaån30
Kilisån50
Kilsån10
Kilån40
Kilängsån8
Kindsjöån9
Kingsån13
Kinnbäcken11
Kinnvallen20
Kirjesån50
Kitkiöjoki20
Kivijoki40
Klappmarkbäcken17
Kleveån13
Kliarydsån17
Klingavälsån35
Klingstorpabäcken18
Klintboån14
Klintforsån60
Klockarbäcken13
Klockarebäcken30
Klockareån14
Klockarån14
Kloppanån16
Klubboån30
Klubbån16
Klubbälven30
Klämmabäcken20
Kläppsjöbäcken25
Klövån11
Knarrbyån35
Knipån25
Knivstaån13
Knivån20
Knoälven40
Knärån18
Knöösinoja18
Kolbäcksån200
Kolningån55
Kolån14
Korpikån40
Korsträskbäcken20
Kortingån20
Koutojoki20
Krabbebäcken10
Kramforsån25
Krikinpojanjoki14
Krikån
Krokan15
Kroknorsbäcken14
Kroksjöån6
Kroksån16
Krokån70
Krusån20
Krutån35
Krycklan20
Krypan25
Kråkån
Kräftbäcken16
Kräftån25
Kräggan20
Kubbobäcken11
Kugerbäcken18
Kuittasjoki30
Kulbäcken30
Kulijoki20
Kullaån10
Kultran20
Kumla älv11
Kumlaån25
Kumsjöån
Kungsbackaån40
Kungsbäcken25
Kungsvekaån8
Kunttjärnsälven16
Kuobmujåhkå16
Kuolpanjåhka25
Kuoperjåhkå10
Kuoujajåhkå17
Kurusjoki16
Kusabäcken14
Kusån25
Kutsasjoki40
Kvarnbäcken15
Kvarntorpsån40
Kvarnån20
Kvarnån10
Kvarnån30
Kvarnälven9
Kvarseboån8
Kvesarumsån17
Kvällån45
Kyllingsån20
Kyndelsbäcken12
Kyrkån15
Kågeälven95
Kålabodaån30
Kårsajåhka20
Kårån25
Kåtokjåhkå20
Kåtån25
Kägleån20
Kälkån20
Kälvån20
Kälån20
Kämpegårdsån12
Kärentöjoki20
Kärrån18
Kävlingeån100
Käymäjoki30
Kääntöjoki20
Köarån11
Kölan18
Köljeån15
Kölsjöån40
Kölstaån35
Könserumsån20
Köpingsån40
Lilla Stensån14
Ladtjojåhka35
Laduån10
Lafsan50
Lagan230
Laggarboån30
Laggälven20
Lagnäsån40
Lahnajoki30
Lainioälven260
Laisbäcken20
Laisälven190
Lakabäcken35
Lakavattsån30
Lankälven20
Lannaån25
Lanån13
Lappbäcken20
Larsboån25
Latikbäcken15
Lavabäcken20
Lavasån12
Lavsjöån30
Laxbäcken30
Laxsjöån9
Laxöringsbäcken12
Laån25
Ledingsån45
Leduån60
Ledvassbäcken20
Leipapbäcken14
Leipiöjoki25
Leipojoki20
Lejarälven30
Lejstaån25
Lekarebäcken10
Lekarydsån35
Lekarån20
Lekhytteån12
Leksbäcken12
Lemman40
Lerbodaälven17
Lerbäcken12
Lermejåhkå25
Lerumsån30
Lerälven20
Lesseboån35
Lessujoki20
Lettan25
Letälven
Levarbäcken14
Lianeälven
Lidan90
Lidenån9
Lidhultsån20
Likan25
Lill-Fjätan30
Lill-Härjån30
Lill-Lungnan20
Lilla Helge å25
Lilla Luleälven240
Lillpiteälven85
Lillån
Lillälven (Dalarna)2
Lillälven (Värmland)140
Limån20
Linan20
Linaälven
Linkkabäcken40
Linneforsån30
Linån19
Lissmaån11
Listerbyån35
Littran25
Liviöjoki30
Ljungan400
Ljungaån25
Ljungbyån75
Ljungån60
Ljusnan440
Ljusterån25
Ljustorpsån70
Ljusträskbäcken30
Lobbersjöån12
Lockringsån50
Lockstaån40
Lofsen80
Loftaån40
Lolokbäcken18
Lombäcken30
Lompolojoki20
Lomsjöån15
Lomån13
Lorbybäcken20
Lotorpsån60
Lovisebergsälven25
Loån50
Lugnbäcken14
Lugnån20
Luleälven460
Lummån18
Lumpån30
Lundaboån15
Lundsbergsälven14
Lunen35
Lungsjöån20
Lungälven40
Lunndörrsån25
Luongasjoki35
Luossajoki20
Lustbäcken14
Lustån55
Luvkullvattenån17
Lyan20
Lyckebyån110
Lycksabäcken70
Lysan15
Lysjöån11
Låddan20
Låddejåhkå35
Lågsjöån14
Låkkejåhkå30
Lånan18
Långan135
Långbäcken20
Långshytteån50
Långsjöån25
Långsån20
Långträskån40
Långträskälven60
Långvattsbäcken30
Långvattsån12
Långån11
Låsån11
Lädsån19
Länsterån25
Länsöån17
Lärjeån30
Lästringeån11
Lätäseno50
Lödran17
Löftaån30
Lögdeälven200
Löjhamnsån5
Lömman10
Lömån17
Lörbäcken20
Lötån9
Lötälven16
Lövan30
Lövboån11
Lövseleån9
Lövsjöälven9
Lövstaån20
Lövån16
Maattajoki30
Maderbäcken16
Maejoki14
Magasjöbäcken25
Magnehultsån17
Mailijoki16
Maisajoki17
Maivesjåhkå30
Malbäcken20
Maljasjoki35
Malmaån25
Malmån40
Malstaån15
Maltan30
Malån120
Malån15
Mangslidälven40
Maranjåhkå20
Marsjöån
Marströmmen60
Marsån60
Marån17
Masugnsbäcken
Matojoki10
Matskanån35
Mattaureälven50
Mattaurjåhkå30
Mattesbäcken15
Mattjokbäcken25
Medskogsån40
Medstuguån40
Mejvanbäcken25
Melbyån17
Mellanån20
Mellanälven20
Mellbyån40
Menlösabäcken13
Mensträskbäcken35
Merasjoki60
Mesjöbäcken16
Miellätno40
Miessaurebäcken20
Mieån45
Mikkelijoki20
Millemålabäcken15
Milån20
Mittån75
Mjällån50
Mjögan15
Mjölkalångaån12
Mjölnaån50
Mjölån18
Mjösjöån20
Mjöån30
Molgan20
Moraån25
Mossån20
Motala ström285
Moån30
Moån35
Moälven135
Muddusälven50
Muggån20
Muljokjåhka35
Munkedalsälven80
Muodosjoki20
Muonioälven380
Muorjejåhkå16
Muruån40
Murån10
Murån20
Murån12
Muskusbäcken12
Muskån30
Musån20
Myllyjoki20
Myrträskbäcken11
Mysklan55
Mållebäcken20
Målån20
Mångan16
Mångbyån30
Mångmanån20
Mångsälven
Mångån25
Månstadsån40
Månsträskån30
Mårdsjöbäcken20
Mälskarbäcken14
Märlan25
Märrån
Märsabäcken30
Märstaån14
Mölingan20
Möllekullaå14
Mölleån7
Mölndalsån50
Mörlandaån8
Mörrumsån185
Mörtsjöbäcken13
Mörtsjöbäcken14
Mörttjärnbäcken13
Mörtträskbäcken20
Mörtån50
Mörtälven10
Mösupbäcken30
Naamijoki90
Naartijoki20
Nackaån10
Nagasjöån30
Naggån20
Naisbäcken25
Nakerätno40
Namonsbäcken30
Narkausjoki75
Narkån75
Nattajoki20
Naustajåhkå55
Nautasätno60
Navarån9
Navran10
Nean40
Nedre Pansikån25
Nedre Tälningsån20
Nianån40
Niesajoki14
Nietsajoki17
Nilijoki12
Nissan185
Nitsån35
Nittälven
Njakajåhkå14
Njallejaurbäcken15
Njarkalisjåhkå13
Njuorakjåhka13
Njuoraätno50
Njuotjanjåhka25
Njuovojåhkå20
Nolbyälven11
Noraån30
Norboån9
Nordbäcken15
Nordre älv16
Nordtjärnsälven14
Nordån13
Nordån21
Noret40
Noret25
Noretbäcken16
Noreån40
Norr-Lillån40
Norr-Veman30
Norralaån40
Norrbodbäcken16
Norrboån40
Norrbäcken9
Norrböleån
Norrebäcken17
Norrmjöleån25
Norrström300
Norrtäljeån40
Norrviksån
Norrån20
Norrån15
Norrån30
Norrälven35
Norrängsån11
Norsbobäcken14
Norsjöån35
Norsån30
Norsån45
Norsälven180
Norån35
Nossan90
Nottjärnbäcken15
Noån30
Nuorukkajoki20
Nuuksujoki20
Nybroån40
Nygårdsån20
Nyköpingsån150
Nylingsån14
Nyrebäcken18
Nyängsån25
Nårvejåhkå30
Nåsjöbäcken15
Näcksjöån14
Näckån10
Näfsån14
Näran
Näresbäcken14
Närkån30
Närsån20
Näsbybäcken10
Näshultaån20
Näskeån20
Nässjöån
Nästansjöån55
Näsån180
Nätraån100
Nättrabyån60
Näverijoki20
Näveån11
Nävran35
Nävraån25
Nötån35
Obyån20
Ögan25
Ogströmmen70
Ohtanajoki17
Öjan18
Öjeån18
Öjungsån18
Öjvasseln13
Öjån85
Oknebäcken30
Ol-Olsån25
Ölån18
Olandsån80
Ölboån13
Ölebäcken18
Olingan30
Olingeån20
Ölman35
Olosjoki45
Olsbäcken35
Ömboån20
Önskanån20
Onttojoki25
Opeån8
Örån17
Örasjöån18
Örboholmsån11
Oreälven140
Örebäcken10
Örebäcken10
Öredalsån30
Örekilsälven90
Öreälven240
Orgån30
Orjasjoki20
Örlan20
Ormvasslan10
Örnstolån30
Ösan70
Osabäcken20
Örsundaån70
Örträskbäcken18
Örupsån20
Östbyån18
Österdalälven
Öster-Kjolån13
Österån50
Österån16
Österängsån
Östra Kaskasajåhka13
Östra Orlundsån30
Östra Syterbäcken
Ottervattsbäcken15
Ottsjöströmmen16
Ounisjoki50
Ovansjö-Vattenån20
Ovån20
Övre Oldan30
Övre Pansikån25
Övrekvarnsälven13
Oxbroälven6
Oxbäcken20
Oxbäcken10
Oxnäsån25
Oxsjöån13
Oxundaån30
Oxvattenbäcken20
Paamajoki20
Paankijoki30
Pahtajoki25
Painajaisjoki30
Paittasjoki14
Pakajoki25
Pakkojåhkå25
Paktajåhka20
Pallakajoki13
Palojoki70
Paltajåhka16
Parakkajoki
Parasbäcken13
Parkajoki60
Parkkijoki13
Partån10
Paubäcken55
Paulajåhkå16
Pauliströmsån55
Pellabäcken14
Pellijoki17
Pellojoki20
Pengån30
Pennikajoki17
Penningbyån30
Pentäsjoki60
Perstorpsbäcken20
Peräjäjoki15
Pesosenjoki25
Pessisjåhka20
Petikån75
Pierujoki40
Piettarasjoki12
Pieturajåhkå17
Piilijoki15
Pilkbäcken16
Pillisoån
Pillkabäcken14
Pineboån12
Pinnån45
Pirttiniemenjoki25
Piteälven400
Pitsijoki20
Pjältån30
Pjäsörbäcken
Plågbäcken12
Pojmisbäcken17
Porsån30
Portilaån14
Pounujoki12
Prostgårdsälven20
Prästbäcken16
Prästhytteån25
Pulsujoki60
Puolisjoki30
Puotojåhkå12
Puottaurebäcken20
Pysäjoki25
Pyttbäcken20
Påkamålabäcken14
Pålböleån40
Pålängeån12
Påståjåhka18
Päiväjoki25
Pärlälven140
Pösan20
Radnejaurälven30
Raftan20
Rakisätno55
Rakkurijoki17
Raktenjåhkå30
Rambergsån11
Rammsjöån6
Ramsan50
Ramstaån25
Ramån10
Randaljåhkå20
Rannäsaån4
Ranån25
Rapaätno75
Rappenjåhkå50
Ratasoja20
Rattsjöälven20
Rattån12
Ratuån25
Rauskasjoki30
Rautasälven135
Rautbäcken16
Rautojåhkå18
Rauvosjoki20
Ravesjbäcken15
Regasjöån35
Rejån
Rekån14
Remmarån35
Renforsbäcken25
Rensjöån9
Renträskån3
Reunajåhkå25
Ribraurjåhkå35
Rickleån145
Riebnesströmmen72
Rienakkajoki25
Rikebäcken18
Rimojåhkå25
Ringsån14
Rinnan30
Rinnån20
Rinnälven15
Ripakkajoki14
Ripasätno25
Risbäcken20
Riskeboån10
Rissajåhkå20
Rissjöbäcken20
Risån60
Riteljåhkå20
Rittakjåhkå40
Rivsjövasslen9
Rockbäcken20
Rocknöbäcken15
Rocksjöån15
Rockån10
Roggån30
Rogsån35
Rokån50
Rolfsån90
Romsån12
Romälven
Ronnebyån115
Ronningsbäcken11
Ropijoki16
Rosseln25
Rossån20
Rosån13
Rosån35
Rotnen70
Rottnan110
Rottneån20
Rotån25
Rudsjöån14
Rudtjärnsbäcken17
Ruggan25
Rukojoki14
Rullån
Runnarjoki15
Ruodusjoki15
Ruoktojåhkå45
Ruonasjåhka16
Ruonekjåhkå40
Rusbäcken45
Ruskträskbäcken40
Ruskån20
Rutnajoki18
Rutsabäcken20
Rutån8
Ryån
Rymman30
Ryssån40
Råbäcken11
Råcksta å45
Rågobäcken20
Råmmån35
Rånden80
Råneälven215
Rångedalaån14
Råsjöån25
Råstätno65
Råvvejåhkå14
Råån30
Rädan14
Räggån20
Rällan20
Rällsjöån10
Rällsälven60
Rältån13
Rämånaälven7
Rängsjöbäcken9
Ränkaån13
Rännöån20
Rätniltjåhkå17
Rävabäcken10
Rävsjöån15
Röbackaån9
Rödingsträskbäcken20
Rödån30
Röglaån12
Röjan40
Röjdan75
Rökbergsån11
Rökån20
Rölandaån12
Rönnbäcken20
Rönne å115
Rönälven9
Rördalsån17
Rörums norra å11
Rörums södra å18
Rörvattenån13
Rörån80
Rössjöholmsån35
Rösteån55
Röttleån35
Rövran30
Röån65
Röjån65
Röjan65
Röälven15
Saankijoki65
Saarilompolonjoki25
Saggån12
Sagån70
Saimujoki30
Saittajoki20
Sakajoki11
Saksbäcken14
Sallsjöån30
Saluån20
Salvijukke18
Sandbyån13
Sandbäcken20
Sandserydsån11
Sandsjöån40
Sandsjöälven20
Sandvadsbäcken12
Sandån11
Sangisälven110
Sannarpsån11
Sannån
Sartajåhkå30
Sarvesjåhkå18
Satmyrån20
Satsbäcken10
Satsån30
Sattajoki13
Sautusjoki20
Saxbroån17
Saxhyttån20
Saxhyttälven40
Saxån45
Saxälven
Siebbjåkkbäcken25
Sege å50
Segerån12
Segesholmsån20
Segmoälven9
Sekkujoki45
Selakbäcken25
Selsbäcken17
Seltjärnsån
Selångersån
Semlan35
Semsån
Sevujoki40
Sexan50
Sidsjöbäcken7
Siekajoki12
Siekkijoki16
Sieperjåhkå30
Sierkajåhka25
Siggarpsån20
Siikajoki30
Sikbäcken35
Sikforsån35
Siksjöbäcken11
Sikträskbäcken15
Sikträskbäcken20
Sikån75
Silbodalsälven20
Sillbäcken30
Sillerboån80
Silletorpsån30
Silverån85
Silån25
Simeån
Simontorpsån20
Simsjöån
Singsån35
Singån25
Sipmekälven17
Sittån20
Sivakkajoki17
Sixån13
Sjaunjaätno90
Sjnjuftjutisjåkkå25
Sjoutälven80
Sjulsån45
Sjuskinnån15
Sjuströmmar12
Själlarimsbäcken15
Sjöaredsbäcken10
Sjöboån
Sjöholmsån12
Sjömilleån9
Sjöris älv
Sjöråsån30
Skacksjöälven6
Skagersholmsån16
Skaidejåhkå16
Skaitebäcken17
Skallarebäck16
Skansnäsån25
Skansån20
Skansån50
Skarendalån20
Skarpån45
Skartajåhka20
Skattmansöån30
Skattån40
Skavebäck17
Skavån
Skebergaån14
Skebokvarnsån18
Skeboån50
Skedviån40
Skellefteälven440
Skenaån25
Skeppsbrobäcken20
Skidbäcken17
Skidträskbäcken12
Skidträskån50
Skidån7
Skieltajåhkå40
Skifteboån16
Skikkibäcken30
Skillebyån12
Skintan13
Skirsjöån11
Skirsjöån20
Skivarpsån25
Skiverstadån16
Skivsån12
Skogträskbäcken20
Skomstjärnån9
Skorombäcken
Skravelbäcken14
Skravelån12
Skrikviksån15
Skräbeån85
Skurdalsån14
Skuttran14
Skvalån20
Skyllbergsån30
Skymmelån13
Skålån140
Skårrån14
Skårsälven11
Skäppträskån70
Skärboälven14
Skärjån55
Skärkan35
Skärshultaån17
Skärvagan25
Skärvagsån18
Skärveteån45
Skärvån14
Skärvångsån30
Skärån20
Sköruvjukke13
Sladansån5
Slagsån17
Slakaån20
Slandromsån13
Slevån15
Slien13
Slipbäcken25
Slipsikån
Slorudsälven30
Slottsån45
Slumpån50
Slyan14
Slåtteån15
Slåttån10
Slöan14
Smedjeån55
Smedsmyrbäcken12
Smedstorpsån40
Smygarebäcken15
Smålarpsån20
Smörbäcken
Smörån18
Snoderån25
Snottenån10
Snurrijåhka20
Snytsboån40
Snällerödsån17
Snärjebäcken45
Snövlebodaån35
Snöån40
Solbergsån25
Solingsbäcken16
Sollumsån14
Solviksälven9
Solälven30
Sorgån20
Sorkan13
Sottujoki15
Sotån
Soukolojoki45
Soutusjoki20
Spannån
Spikselån25
Spikåsbäcken20
Spikälven45
Spillerbäcken13
Spillingsån
Spjutån3
Spångån4
Stora Härjån
Stabäcken15
Staddajåhkå16
Stadsån9
Stalbobäcken20
Stallbackaån18
Stalojåhka30
Stampbäcken10
Stampån20
Stamsjöån70
Stantarjåhkå20
Stapuljåhkå14
Stavarsjöbäcken20
Staversån15
Stavselån30
Stavtjärnån9
Stavån20
Stenebyälven40
Stensjöån20
Stensjöån25
Stensån45
Stenträskbäcken10
Stenån12
Stenån10
Stimmerboån30
Stjärnorpebäcken15
Stockbäcken11
Stockforsälven35
Stocksboån20
Stockån
Stockälven
Stor-Fjätan35
Stora Härjeån20
Stora Njupån16
Storbodströmmen90
Storbäcken35
Storbäcken15
Storbäcken30
Storbäcken50
Storbäcken18
Storbäcken14
Storebergsån20
Storforsälven60
Storkvarnbäcken17
Stormyrbäcken20
Storsjöån12
Storträskån20
Storvattenån20
Storån60
Storån20
Storån35
Storån65
Storån70
Storälven11
Strinneån20
Strulån10
Stryån10
Stråfulan
Strågbäcken10
Stråån20
Strömarån35
Strömsbäcken20
Strömsån30
Strömsån20
Stupån17
Stutvattenbäcken20
Styggforsån18
Stångsmålaån20
Stångån200
Stödstorpaån20
Stökbäcken10
Stöpån
Stöpälven20
Sudokbäcken25
Suksijoki20
Sularpsbäcken11
Suledsälven7
Sulsjöån8
Sulån25
Sundsbyälven17
Sundstorpsån15
Sundströmmen10
Sundträskbäcken13
Sunnanån
Sunnerstaån
Sunnån20
Sunnäsån17
Suobbat-Tjåhka30
Suoinakjåhkå40
Suoksaurebäcken20
Suolojåhkå17
Suopatusjoki16
Suoppetjukke11
Surrebäcken20
Surtan40
Suseån50
Suvijoki30
Svalesjåhkå18
Svaltjajåhkå11
Svanavattenån14
Svanforsbäcken12
Svaningsån50
Svanån25
Svanån10
Svartabäcken30
Svartbäcken14
Svartijåhkå35
Svartsjöån
Svartån15
Svartån20
Svartån165
Svartån30
Svartån90
Svartån55
Svartån16
Svartån11
Svartån22
Svartälven
Svedjeån18
Svedån17
Svensbyån30
Svenstaån25
Sverkestaån90
Sverkojåhkå17
Sviestadsån50
Svinabäcken12
Svintunaån9
Svinån10
Svärdälven40
Svärtaån40
Syväjoki15
Sågbäcken18
Sågån9
Sågån8
Sålnen40
Sångan20
Sångesälven
Sånghusån20
Sällerhögsån11
Sällevadsån30
Sälmån17
Sälsjöbäcken13
Sämsjöån45
Sännan25
Sännån45
Särkijoki17
Särkån
Särvan55
Säsån7
Sätersälven16
Sätraån20
Sävarån140
Sävastabäcken10
Sävaån45
Säveån130
Sävjaån50
Sävsjöbäcken13
Sävsjöån20
Sävälven30
Säxån14
Sääjoki20
Söderedeån11
Söderhamnsån
Söderköpingsån80
Söderträskbäcken17
Söderängsån11
Södra Anundsjöån65
Sör-Lillån75
Sörbyån12
Sörjabäcken11
Sörmjöleån25
Sörviksån20
Sörån30
Sörån25
Sösjöbäcken13
Sösjöån14
Söån20
Tabergsån35
Takajoki30
Tallån35
Tallåsbäcken16
Talvatissjöbäcken15
Tandlaån25
Tandsjöån13
Tandån20
Tangån30
Tannbäcken25
Tansbäcken15
Tansån16
Tanumsälven
Tarfalajåhka11
Tarmsälven30
Taruantojoki55
Tarån20
Taske å12
Tassbyälven15
Tavelån65
Tegabäcken18
Tegelsmoraån9
Telebäcken50
Teletöisenjoki16
Temminkijoki11
Tengeliönjoki125
Tennan40
Tenningån25
Tertojåhka50
Testeboån110
Teurajoki70
Tevån18
Tidan185
Timsån11
Timsälven125
Tingsjöån20
Tingvastobäcken18
Tingån
Tinnerbäcken18
Tivsjöån25
Tiån14
Tjaktjaurälven30
Tjartsebäcken18
Tjatitjjåhkå20
Tjatsvaggejåhkå20
Tjautjerbäcken18
Tjengaljåhkå17
Tjeurajåhkå18
Tjidtjajåhkå30
Tjipkobäcken13
Tjulån40
Tjuoltajåhkå30
Tjuonavaggejåhka14
Tjuoukutimjåhkå16
Tjutebäcken11
Tjålojåhka14
Tjåterbäcken20
Tjäpsjukke15
Tjärekullaån20
Tjärngetbäcken13
Tjärnsälven45
Tjörningabäcken13
Tobyälven18
Toftaån9
Tolitaälven25
Tolkbäcken17
Tolkkijoki25
Tommarpaån45
Torasjoki15
Torisbäcken11
Torneälven520
Torpabäcken20
Torpaån20
Torpedalsälven20
Torpån20
Torrebergabäcken14
Torrfinnån
Torsbäcken16
Torshagsån14
Torsjöån20
Torsmovasseln13
Torvsjöån40
Torvån12
Torån20
Toskbäcken16
Tranebergsälven25
Trankvillsån20
Trinnan18
Trollbosjöån10
Trosaån70
Trosbyån17
Tryssjöbäcken13
Trändeån40
Träppjaån20
Trödjeån20
Trönningeån11
Trösälven35
Tsåkaurjåhkå12
Tukijåhkå25
Tullstorpsån20
Tulusjoki11
Tumbaån16
Tunaån70
Tunnersjöbäcken25
Tuoljebäcken20
Tuolpukkajoki12
Tuorpunjåhkå20
Tuortapebäcken18
Tupojoki25
Turingeån25
Tutturjåhka17
Tuvattsån13
Tuvebäcken14
Tvååkers kanal20
Tväringsån20
Tvärlikan14
Tvärån8
Tvärån17
Tvärån9
Tvärån13
Tvärån16
Tvärån40
Tvärån20
Tvärån8
Tvärån13
Tvärån30
Tvärån14
Tvärån35
Tvärån115
Tvärälven30
Tvärälven17
Tynnsån25
Tyresån30
Tåmälven40
Tångsån30
Tångån14
Tåsan45
Täckelån20
Täfteån45
Täftån16
Tälgslättån45
Täljareån8
Täljeån20
Tällvattsbäcken30
Tällån16
Tämnarån100
Tängvattsbäcken35
Tännån65
Tärendöälven50
Tärnaån75
Tärnickån17
Töftedalsån40
Töjsan20
Töreälven75
Törlan20
Törnaån10
Törnan9
Uddbäcken10
Udtjabäcken45
Udtjajåhkå20
Ugan18
Uggelforsån15
Ukerån12
Ullersjöbäcken10
Ullersättersbäcken16
Ullnaån6
Ullångsån30
Ulvsnäsabäcken14
Ulvån12
Umeälven465
Unnan50
Upmasjåhkå35
Upperudsälven145
Urstjärnälven25
Urtomanjoki18
Utansjöån30
Utbyån9
Utsulån
Utterbäcken11
Utterån60
Uvan
Uvån
Vadbäcken9
Vadsbäcken20
Vadstorpån20
Vadälven8
Vaggeälven90
Vagnboströmmen15
Vaijajoki20
Vaikkojoki25
Vajbäcken40
Vakran20
Vaksjöbäcken17
Valasjåhkå12
Valburån18
Valkanjaurbäcken15
Vallasån14
Vallbyån35
Valldroån16
Vallmoraån15
Vallsjöån13
Valsjöbäcken13
Valtajåhkå30
Valtiojoki45
Valundabäcken11
Valvattenbäcken14
Valån30
Vammarsmålaån13
Vandelnån7
Vannstadån20
Vanån140
Vapsajåhkå30
Vapstälven100
Varaån14
Varjisån
Varnan20
Varån50
Vasejåhka25
Vasksjöån
Vassaraälven45
Vassbäcksån11
Vassjöån20
Vasslen12
Vathanjoki20
Vattenån20
Vaxsjöån25
Vebomarksån20
Vegan15
Vege å50
Veksjöbäcken12
Veksjöån
Velångsbäcken17
Veman100
Vendelån
Venetjoki40
Vepmemokbäcken13
Verbobäcken30
Verkanbäcken14
Verkarskogsbäcken10
Verkasjoki20
Verkaån30
Verkebäcksån20
Verkmyrån10
Verkälven11
Vervelån
Vessingeån18
Vetlandabäcken11
Vibybäcken20
Vibäckabäcken10
Vidboån17
Videbäck20
Viejejåhkå18
Viejeströmmen30
Viepsajåhkå20
Vierrojåhkå12
Vierydsån40
Vietasätno110
Vieån30
Vigdan25
Viggan30
Vikan45
Vikarälven20
Vikeväjoki20
Viksjöån20
Vilshultsån25
Vimleån20
Vindelälven450
Vindån40
Vingån10
Vinne å30
Vinån20
Virkesjöbäcken12
Virtajåhkå15
Virån65
Visjöån30
Viskan140
Viskansbäcken13
Viskebäcken16
Visman35
Vispolenån13
Vissjöån
Vistbäcken35
Vistån90
Vitbäcken70
Vitsandsälven25
Vittanbäcken20
Vittangiälven125
Vittankijoki18
Vitträskbäcken18
Vitån85
Vojmån225
Vormbäcken50
Voxnan195
Vramsån55
Vrangsjöbäcken11
Vretaån20
Vrångsälven65
Vrångån17
Vuoiturjåhka20
Vuokkasenjoki25
Vuolejaurbäcken11
Vuolgamjaurbäcken10
Vuolusjåhka35
Vuomajoki20
Vuomajåhka20
Vuononoja16
Vuoskojåhka13
Vuoskonjåhkå20
Vuoskujoki20
Vuosmajåhkå25
Vuostojoki30
Vuotkajåhka20
Vuotnajåhka45
Vuottasbäcken20
Vuoulajåhkå20
Vuovosjukke40
Vutnesjjåhkå20
Vådån12
Vågsjöån
Vågträskbäcken25
Vålvasslan11
Våmån40
Vångan10
Vårträskbäcken12
Våsån14
Våtsjöån8
Vägån20
Vähäjoki15
Väktarån20
Väla å20
Välabäcken14
Vällingbäcken10
Vällingån30
Vällån11
Vämmesån18
Vängelälven40
Vänjaurbäcken35
Vänneån25
Värnaån30
Värån20
Väster-Henan
Västerdalälven315
Västerhocklan18
Västerån30
Västerån30
Västnårån25
Västra Dalkarlsån30
Västra Jolen20
Västrakullabäcken20
Vävelsjöån13
Växan18
Växboån14
Väärtioja16
Vökarbäcken14
Yabergsån18
Yan30
Ybbarpsån25
Ycklan30
Ylijoki13
Ylinen Kihlankijoki20
Ylinen Surujoki30
Ylläsjoki60
Ysjöälven20
Ytterån80

See also

References

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.