List of Slovenian physicians

Alphabetical list

A

B

 • Oton Bajc
 • Jože Balažic
 • Sašo Baričevič
 • Igor Bartenjev
 • Dušan Bavdek, Sr.
 • Marjan Bilban
 • Demeter Bleiweis
 • Karel Bleiweis
 • Robert Blumauer, Sr.
 • Aleš Blinc
 • Franja Bojc Bidovec
 • Peter Bossman
 • Anton Brecelj
 • Bogdan Brecelj
 • Janez Krstnik Fanton de Brunn

C, Č

 • Franc Čelešnik
 • Anton Cerar
 • Bojan Čerček
 • Draga Černelč
 • Mirko Černič
 • Boris Cibic
 • Ivan Cibic
 • Anton Cizelj
 • Franc Copf
 • France Cukjati

D

 • Franc Debevec (1915)
 • Peter Defranceschi
 • Jernej Demšar
 • Franc Derganc
 • Mirko Derganc
 • Vinko Dolenc
 • Aleksander Doplihar

E

 • Jana Govc Eržen

F

 • Franc Farčnik
 • Zlatko Fras

G

H

I

J

K

 • Gordana Živčec Kalan
 • Vinko Kambič
 • Kurt Kancler
 • Zlatka Kanič
 • Janez Kanoni - Ivan
 • Dušan Keber
 • Vincenc Kern
 • Vasja Klavora
 • Valentina Kobe
 • Andreja Kocijančič
 • Srečko Koren
 • Marjan Kordaš
 • Pavle Kornhauser
 • Ivan Krajnc

L

M

 • Bogomil Magajna
 • Anton Makovic
 • Aleksander Manohin
 • Črt Marinček
 • Andrej Marušič
 • Dorjan Marušič
 • Johann Matoschek
 • Helena Meden-Vrtovec
 • Janez Milčinski

N

O

 • Ivo Obrez
 • Ivan Oražen

P

Q

 • Janez Pavel Qualiza

R

 • Božena Nataša Ravnihar
 • Dean Ravnik
 • Blaž Rozman
 • Ciril Rozman
 • Zvonimir Rudolf
 • Tomaž Rott

S, Š

 • Santorio Santorio
 • Anton Schwab
 • Giovanni Antonio Scopoli
 • Viljem Ščuka
 • Dušan Franc Šeber
 • Alfred Šerko
 • Anton Širca
 • Janez Sketelj
 • Edo Šlajmer
 • Zvonka Zupanič Slavec
 • Majda Marčič Smerdu
 • Vladimir Smrkolj
 • Jurij Šorli
 • Mirko Špacapan
 • Dušan Štajer
 • Vito Starc
 • Jurij Starovašnik
 • Igor Švab

T

V

 • Vladimir Valentinuzzi
 • David Vodušek
 • Nado Vodopija
 • Gregor Voglar
 • Andrej Vogler
 • Viktor Volčjak
 • Josip Vošnjak
 • Anton Vrhovec
 • Bojan Vrtovec

Z, Ž

 • Janez Mihael Žagar
 • Mihael Zajec
 • Tine Zajec
 • Miha Žargi
 • Radoslav Žargi
 • Herbert Zaveršnik
 • Franjo Zdravič
 • Aleš Žemva
 • Darko Žiberna
 • Slavko Ziherl
 • Jože Žitnik
 • Franc Žnidaršič
 • Marjeta Zorc
 • Milan Žumer
 • Franc Zupanc
 • Andrej Župančič
 • Marko Zupančič
 • Franc Žvanut
 • Mateja Žvanut

See also

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.