List of Slovenian mathematicians

A

B

 • Iztok Banič
 • Vladimir Batagelj (1948–)
 • Andrej Blejec (1953–)
 • Marijan Blejec (1919–1992)
 • Marko Boben (1973–)
 • Ludvik Bogataj (1949–2009)
 • Zvonimir Bohte (1935–)
 • Janko Bračič
 • Franc Breckerfeld (1681–1744)
 • Matevž Bren (1954–)
 • Boštjan Brešar
 • Matej Brešar (1963–)
 • Silvo Breskvar (1902–1969)
 • Andrej Brodnik (1961–)

C

 • Anton Cedilnik
 • Matija Cencelj
 • Andrej Cergol (1595–1645)
 • Miran Černe
 • Jaka Cimprič

D

 • France Dacar
 • Mirko Dobovišek
 • Roman Drnovšek

F

G

 • Franc Galič (1929–1982)
 • Josip Globevnik (1945–)
 • Darja Govekar
 • Josip Grasselli (1924–)
 • Janko Gravner

H

I

 • Stane Indihar

J

K

 • Milan Kac (1924–)
 • Sandi Klavžar (1962–)
 • Igor Klep
 • Andrej Kobav (1593–1654)
 • Tomaž Košir
 • Joahim Košutnik (1714–1789)
 • Jernej Kozak (1946–)
 • Edvard Kramar
 • Josip Križan (1841–1921)
 • France Križanič (1928–2002)
 • Bogdan Krušič
 • Igor Kukavica
 • Klemen Kukec (?–1541)
 • Karel Kunc (1879–1950)
 • Ivan Kuščer (1918–2000)

L

 • Ivo Lah (1896–1979)
 • Vito Lampret
 • Boris Lavrič
 • Franc Lebedinec
 • Peter Legiša (1950–)
 • Gorazd Lešnjak

M

 • Bojan Magajna
 • Joze Malešič
 • Aleksander Malnič (1954–)
 • Dragan Marušič (1953–)
 • Miklavž Mastinšek
 • Blaž Matek (1855–1910)
 • Josip Mazi
 • Uroš Milutinović
 • Pavlina Mizori–Oblak
 • Štefan Močilnik (1928–)
 • Franc Močnik (1814–1892)
 • Bojan Mohar
 • Ivan Molinaro (1903–1988)
 • Nežka Mramor–Kosta
 • Janez Mrčun

O

 • Matjaz Omladič (1950–)
 • Bojan Orel

P

 • Dušan Pagon (1955–)
 • Bernard Pergerl (1440–1501)
 • Andrej Perlah (1490–1551)
 • Peter Petek (1944–)
 • Iztok Peterin (1974–)
 • Marko Petkovšek(1955–)
 • Tomaž Pisanski (1949–)
 • Josip Plemelj (1873–1967)
 • Bor Plestenjak
 • Primož Potočnik (1971–)
 • Jože Povšič (1907–1985)
 • Andreja Prijatelj (1953–2002)
 • Niko Prijatelj (1922–2003)
 • Ivan Pucelj

R

S

 • Oton Sajovic (1907–1996)
 • Pavle Saksida (1960–)
 • Janez Krstnik Schoettl (1724–1777)
 • Peter Šemrl
 • Marjeta Škapin-Rugelj
 • Tomislav Skubic (1930–1996)
 • Marko Sodnig (1729–1800)
 • Ivan Štalec (1910–1994)
 • Jožef Stefan (1835–1893)
 • Boštjan Steiner (1680–1748)
 • Rok Strašek (1972–)
 • Anton Suhadolc

T

 • Karl Tirnberger (1731–1780)
 • Gabrijel Tomšič
 • Zvonko Trontelj
 • Aleksej Turnšek

V

 • Alojzij Vadnal (1910–1987)
 • Anton Vakselj (1899–1987)
 • Aleš Vavpetič
 • Jurij Vega (1754–1802)
 • Aleksander Vesel
 • Ivan Vidav (1918–2015)
 • Jože Vrabec (1940–)
 • Joso Vukman

Z

 • Emil Žagar
 • Egon Zakrajšek (1941–2002)
 • Borut Zalar
 • Aleš Založnik
 • Matjaz Željko
 • Janez Žerovnik
 • Boris Zgrablič
 • Milan Ziegler
 • Petra Žigert
 • Arjana Žitnik
 • Rihard Zupančič (1878–1949)

See also

Mathematician, Geometer, List of Slovenians.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.