List of Slovene-language poets

Poets who wrote or write much of their poetry in Slovene.

Fran Albreht (1889–1965)
Vera Albreht (1895–1971)
Anton Aškerc (1856–1912)
France Balantič (1921–1943)
Nevin Birsa (1947–2003)
Matej Bor (1913–1993)
Ivan Cankar (1876–1918)
Anica Černej (1900–1944)
Aleš Debeljak (1961–2016)
Karel Destovnik Kajuh (1922–1944)
Pavel Golia (1887–1959)
Alojz Gradnik (1882–1968)
Niko Grafenauer (b. 1940)
Simon Gregorčič (1844–1906)
Igo Gruden (1893–1948)
Paula Gruden (1921–2014)
Miran Jarc (1900–1942)
Urban Jarnik (1784–1844)
Jože Javoršek (1920–1990)
Simon Jenko (1835–1869)
Janoš Kardoš (1801–1875)
Dragotin Kette (1876–1899)
Mile Klopčič (1905–1984)
Edvard Kocbek (1904–1981)
Srečko Kosovel (1904–1926)
Janez Vesel (1798–1884)
Taja Kramberger (b. 1970)
Meta Kušar (b. 1952)
Fran Levstik (1831–1887)
Rudolf Maister (1874–1934)
Svetlana Makarovič (b. 1939)
Janez Menart (1929–2004)
Ivan Minatti (1924–2012)
Josip Murn Aleksandrov (1879–1901)
Anton Novačan (1887–1951)
Josip Osti (b. 1945)
Iztok Osojnik (b. 1951)
Lili Novy (1885–1958)
Anton Podbevšek (1898–1981)
France Prešeren (1800–1849)
Franček Rudolf (b. 1944)
Tomaž Šalamun (b. 1941)
Jakob Savinšek (1922–1961)
Tone Seliškar (1900–1969)
Anton Martin Slomšek (1800–1862)
Jože Snoj (b. 1934)
Jožef Stefan (1835–1893)
Aleš Šteger (b. 1973)
Josip Stritar (1836–1923)
Gregor Strniša (1929–1987)
Vladimir Truhlar (1919–1977)
Josipina Turnograjska (1833–1854)
Anton Vodnik (1901–1965)
France Vodnik (1903–1986)
Valentin Vodnik (1758–1819)
Stanko Vraz (1810–1851)
Dane Zajc (1929–2005)
Katka Zupančič (1889–1967)
Oton Župančič (1878–1949)

See also

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.