Kiev Voivodeship

The Kiev Voivodeship[1] (Polish: Województwo kijowskie, Ukrainian: Київське воєводство, Kyivske voyevodstvo) was a unit of administrative division and local government in the Grand Duchy of Lithuania from 1471 until 1569 and of the Crown of the Kingdom of Poland from 1569 until 1793, as part of Lesser Poland Province of the Polish Crown.

Kyiv Voivodeship
Palatinatus Kioviensis
Województwo kijowskie
Voivodeship of Polish-Lithuanian Commonwealth¹
1471–1793

The Kiev Voivodeship in
the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1635.
CapitalKijów (1471–1667), Żytomierz (1667–1793)
Area 
 1793
200,000 km2 (77,000 sq mi)
Population 
 1793
500000
History 
 death of Semen Olelkovich
1471
1503
1569
1648
1667
1793
Political subdivisionscounties: 9 (1471–1569)
7 (1569–1667)
3 (1667–1793)
Preceded by
Succeeded by
Principality of Kiev
Cossack Hetmanate
Kiev Viceroyalty
¹ Voivodeship of the Kingdom of Poland. The kingdom was part of the Polish-Lithuanian Commonwealth from 1569.

The voivodeship was established in 1471 upon the death of the last prince of Kiev Simeon Olelkovich and transformation of Duchy of Kiev (appanage duchy of the Grand Duchy of Lithuania) into Voivodeship of Kiov (Kiovien Voivodeship).

Description

The voivodeship was established in 1471 under the order of King Casimir IV Jagiellon soon after the death of Semen Olelkovich. It had replaced the former Principality of Kiev, ruled by Lithuanian-Ruthenian Olelkovich princes (related to House of Algirdas and Olshansky family).[2][3]

Its first administrative center was Kiev, but when the city was given to Imperial Russia in 1667 by Treaty of Andrusovo, the capital moved to Zhytomyr (Polish: Żytomierz), where it remained until 1793.

It was the biggest voivodeship of the Polish-Lithuanian Commonwealth by land area, covering, among others, the land of Zaporizhian Cossacks.

Municipal government

The governor of the voivodeship was voivode (voivode of Kiev).[4] In the Polish-Lithuanian Commonwealth the other two major administrative positions were castellan[5] and bishop (biskup kijowski).

Regional council (sejmik)

 • Zhytomyr

Regional council[6] for all Ruthenian lands

Regional council[7] seats

Administrative division

Counties

 • Kijow County, Kijow (Biała Cerkiew since 1659)
 • Owrucz County, Owrucz
 • Zytomierz County, Zytomierz

Other former counties

Former counties lost under the Treaty of Andrusovo

 • Lubecz County, Lubecz
 • Oster County, Oster
 • City of Kijow

Elderships (Starostwo)

Instead of some liquidated counties in 1566 there were established elderships: Biała Cerkiew, Kaniów, Korsun, Romanówka, Czerkasy, Czigrin.

Free royal cities

Neighbouring Voivodeships and regions

See also

References

 1. Kyiv voivodeship in the Encyclopedia of Ukraine
 2. "Lithuanian History" (PDF). Archived from the original (PDF) on 30 May 2008. Retrieved 24 July 2008.
 3. http://izbornyk.org.ua/dynasty/dyn.htm
 4. Polish: wojewoda kijowski
 5. Polish: kasztelan kijowski
 6. Polish: sejmik generalny
 7. Polish: sejmik poselski i deputacki

Further reading

 • Central European Superpower, Henryk Litwin, BUM Magazine, October 2016.
 • (in Polish) Spisy pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, t. III: Ziemie Ruskie, z. 4: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku, opracowali Eugeniusz Janas i Witold Kłaczewski, Kórnik: Biblioteka Kórnicka. 2002. 343, ISBN 83-85213-37-6.
 • (in Polish) Witold Bobiński. Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy: studium osadnictwa i stosunków własności ziemskiej. Warszawa. 2000.
 • (in Polish) Henryk Litwin. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648. Semper. 2000. ISBN 83-86951-67-2 [also:] The Spatial Structure of the Kiev Voivodeship and its Impact on the Political and Social Life of the Gentry in 1569–1648. Struktura przestrzenna województwa kijowskiego i jej wpływ na życie polityczne i społeczne szlachty w latach 1569–1648.
 • (in Polish) Michał Kulecki. Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Warszawa 1997. ISBN 83-7181-001-6.
 • (in Polish) Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo kijowskie . OSSOLINEUM. 1997. ISBN 83-04-04369-6
 • (in Polish) Zygmunt Gloger. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków. 1903.
 • (in Polish) Antoni Józef Rolle. Z przeszłości Polesia Kijowskiego. Warszawa. Red. Biblioteki Warszawskiej. 1882

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.