Bydgoszcz Department

Bydgoszcz Department (Polish: Departament bydgoski) was a unit of administrative division and local government in Polish Duchy of Warsaw in years 1806-1815.

Its capital city was Bydgoszcz.

Following the Decree of 19 December 1807,[1] the area was further divided onto 10 counties (powiats).

Sources

  • Jacek Arkadiusz Goclon, Polska na królu pruskim zdobyta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
  • Mieczysław Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, NDAP, UW w Łodzi, AP w Łodzi, Łódź 1995.

References

  1. See the Polish Wikipedia Polish article: pl:Podział administracyjny Księstwa Warszawskiego


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.